Skip to content

Geografisch

De Democratische Republiek Congo (DRC) is het grootste land in sub-sahara Afrika. Met een totale oppervlakte van 2.345.410 km2 is het ongeveer 69x groter dan Nederland. Er wonen naar schatting bijna 80 miljoen mensen. Het land bestaat voor een groot deel uit tropisch regenwoud dat nauwelijks bewoond is. Dwars door het land stroomt de immense Congo rivier. De meeste mensen wonen in de steden. In de hoofdstad Kinshasa wonen alleen al bijna 9 miljoen mensen.

Bevolking

In het land wonen bijna 250 verschillende etnische groepen en worden 211 verschillende talen gesproken. Mensen die een opleiding gehad hebben, spreken vaak 3 verschillende talen. Het Frans (de officiële taal), een handelstaal (zoals Kikongo, Tshiluba, Lingala of Swahili) en een stamtaal. Een volledige Bijbel is op dit moment beschikbaar in 36 talen en in 19 talen is op dit moment een Nieuw Testament beschikbaar. Daarnaast zijn er nog eens 14 talen waarvoor delen van de Bijbel beschikbaar zijn. Voor 25 talen is er op dit moment een vertaalproject gaande. Er zijn nog 115 talen die geen Bijbelvertaling hebben.

Economie

Het land zit boordevol waardevolle grondstoffen, zoals goud, diamant, coltan en rubber. Verder is het land erg vruchtbaar, omdat er behoorlijk wat regen valt. Toch behoort Congo tot één van de armste landen ter wereld (176e van 188).

Politiek

Congo is lange tijd een Belgische kolonie geweest. De overgang naar zelfstandigheid in 1960 ging nogal abrupt en luidde een nieuw tijdperk van geweld, anarchie en oorlog in. Het duurde nog tot 2006 voor er vrije verkiezingen gehouden konden worden. De huidige president is Joseph Kabila en zijn officiële ambtstermijn loopt eind 2016 af. Dan zullen er nieuwe presidentsverkiezingen gehouden worden.

Onrust

Het uitbreken van de genocide in Rwanda in 1994 zorgde voor veel onrust in de regio. Rond 1998 zijn 9 Afrikaanse landen waaronder Congo betrokken geraakt in wat de Afrikaanse Wereldoorlog wordt genoemd. In 2003 komt er officieel een einde aan de oorlog, maar in het noordoosten houdt de onrust aan tot op de dag van vandaag. Rebellengroepen willen macht krijgen door inname van gebieden en handel in grondstoffen. Sinds 1999 is er een permanente VN vredesmacht aanwezig.

 Religie

Sinds 1980 is er in Congo officieel godsdienstvrijheid. Er zijn veel kerkgenootschappen actief. Ze vormen een belangrijke steunpilaar in de Congolese samenleving, omdat ze taken oppakken die de overheid laat liggen, zoals medische zorg en onderwijs. Op papier is ruim 90% van de bevolking christen, maar in de praktijk wordt dat door veel mensen vermengd met voorouderverering en natuurgodsdienst. Er komt in Congo veel welvaartsgeloof voor, waarbij mensen geloven dat God je welvarend zal maken als je een ‘goede’ christen bent. Er is daarnaast sprake van nominalisme: mensen zeggen christen te zijn, maar hebben in de praktijk geen enkel idee van wat dit betekent.

In het kort

Infographic over Congo

Bronnen:

  • Operation World
  • Wikipedia
  • Indexmundi.com
  • Ethnologue.com
  • Infographic: Volken & Talen, het magazine van Wycliffe Bijbelvertalers
Back To Top