Skip to content

Een dagje taalschool

Op dit moment zijn we al 5 maanden in Massy op taalschool Les Cèdres. Maar hoe ziet zo’n dag taalschool er eigenlijk uit? Vandaag loop je een dag mee met mij (Gerda) mee!

De start van de dag

Meestal gaat de wekker rond 7 uur, zo ook vanmorgen. Na de gebruikelijke ochtendrituelen en het ontbijt gaan we allebei nog even aan ons huiswerk. Vandaag heb ik een grammaticatest en ik moet nog even de laatste dingen doorkijken. Daarna leg ik nog een laatste hand aan de meditatie, die ik vanmiddag in onze eigen klas ga houden. Rond half 9 vertrek ik uit ons appartement en ga ik naar mijn klas. Om precies 8.35 klinkt de bel en beginnen de lessen.

Het ochtendprogramma

Er zijn vanmorgen wat zieken, dus we hebben maar een kleine klas: 7 studenten. Normaal zijn het er 9. We beginnen elke morgen met gebed. Dat wordt bij toerbeurt door studenten gedaan en dat gaat – uiteraard – in het Frans. Vandaag is Alma, mijn Ierse klasgenote aan de beurt. Na het gebed krijgen we de grammatica test en na een korte uitleg hebben we een half uur de tijd om de test te maken. De test bestaat altijd uit een aantal oefeningen en een expression écrite. Bij dit laatste onderdeel moeten we vandaag een stukje tekst schrijven van 80 woorden over de opleidingen die we hebben gevolgd. Daarbij moeten we gebruik maken van de verleden tijd, maar op verschillende manieren. We moeten de imparfait, de passé composé en de plus-que-parfait gebruiken. Na een half uur is iedereen klaar en gaan we verder met het tekstboek. Vandaag beginnen we aan Dossier 4.

We lezen een bladzijde uit een roman van Jules Vernes en proberen de betekenis van de tekst te achterhalen. Die tekst is nogal ‘literair’ en onze lerares verzekert ons dat zelfs Fransen moeite hebben om deze tekst te begrijpen. De tekst gaat over hoe de media er in 2890 uit zullen zien. We proberen in groepjes de vragen te beantwoorden en daarna bespreken we de tekst klassikaal. Vervolgens leren we nieuwe vocabulaire over de media en het nieuws. Wist jij dat feuilleter le journal de krant doorbladeren betekent? En jetter un coup d’oeil sur la une betekent dat je een blik werpt op de krantenkoppen? Vandaag leren we zo weer heel wat nieuwe woorden en uitdrukkingen!

Om kwart over 10 hebben we pause-café. We drinken met alle studenten koffie of thee of chocolademelk. Tijdens de pauze is het de bedoeling dat iedereen in het Frans praat. Maar niet iedereen houdt zich daaraan… De docenten lopen ook rond en je krijgt zeker een reprimande als de conversatie in een andere dan de Franse taal plaatsvindt J

Na de pauze, om half 11, gaan we weer terug naar het lokaal en gaan we verder met Jules Verne. We praten klassikaal over hoe wij met de media omgaan, of en welke kranten we lezen, welke rubrieken we interessant vinden, enzovoorts.

Om half 12 is de les afgelopen. Tijd voor de lunch. Gerben haalt even wat stokbrood bij de bakker om de hoek en rond een uur of 12 gaan we eten. Daarna doen we wat huiswerk en bereid ik mijn meditatie nog even voor.

De middag, ‘Français Biblique’ en Fonetiek

Om half 2 beginnen de lessen weer. Op maandag begint de les met Français Biblique. Vandaag heb ik de beurt om de meditatie te doen. Mijn meditatie gaat over onze ‘wat-als-vragen’ en hoe die ons soms gevangen kunnen houden. Maar aan de andere kant ook over ‘zelfs als’. Zelfs als we in hele moeilijke omstandigheden zijn, of voor een onzekere toekomst staan, mogen we weten en vertrouwen dat de genade van de Heere God genoeg is voor ons, ook al kan dat soms heel moeilijk zijn en lijken in de praktijk. We bekijken twee voorbeelden uit de Bijbel: Daniëls vrienden vlak voor ze in de oven worden geworpen (Daniël 3:17 en 18) en Habakuk, die zelfs bij alle problemen en tekorten die hij ziet, zich verblijdt in God. (Habakuk 3:17 en 18). We praten in de klas nog even door over de meditatie. Om twee uur doen we met elkaar een Bijbelstudie, die een andere student heeft voorbereid. Vandaag gaat het over Jezus die de storm stilt (Markus 4). Uiteraard gaat alles in het Frans J.

We hebben tussendoor even een kleine pauze van 10 minuten en daarna begint het wekelijkse uur Fonetiek. Vandaag oefenen we de uitspraak van verschillende klinkers, bijvoorbeeld zoals in de woorden figue-fugue-fougue. Iets waar ik als Nederlander niet veel moeite mee heb. Voor Engelstaligen is dit een stuk lastiger. Het is grappig om te merken dat iedereen op uitspraak gebied weer andere ‘problemen’ heeft. Ik moet bijvoorbeeld goed opletten om het verschil tussen de f en de v duidelijk te laten horen, anders klinken la foi (het geloof) en la voie (de weg) hetzelfde. We doen veel oefeningen, waarbij we klassikaal en individueel nazeggen en uitspreken en we regelmatig verbeterd worden!

Voor alle duidelijkheid: maandagmiddag is de enige middag waarop we Bijbels Frans en fonetiek hebben. Dinsdag- en donderdagmiddag staan de vakken mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en lees- en luistervaardigheid op het programma.

’s Avonds verder werken en verwerken

Om kwart voor vier is de les afgelopen. Ik loop terug naar onze kamer en Gerben heeft ondertussen al thee gezet. Na schooltijd gaan we vaak eerst huiswerk maken. We oefenen elke dag met een computerprogramma om onze vocabulaire te vergroten, iets dat we in de LACA-cursus in Engeland hebben geleerd en ons hier goed van pas komt. Daarna doen we de huishoudelijke klusjes en na het eten is er tijd om ons huiswerk verder af te maken en om administratieve zaken af te handelen. We proberen ons ook nog wat te ontspannen en maken regelmatig een wandeling in één van de parken die Massy rijk is. Als het even kan, proberen we via internet het Nederlandse NOS journaal te bekijken, zodat we ook op de hoogte blijven van wat er zich zoals in Nederland afspeelt. Zo tegen een uur of elf gaan we meestal naar bed en heeft ons hoofd weer de tijd om alle indrukken van deze dag te verwerken!

Back To Top