skip to Main Content
Wycliffe Bijbelvertalers

Honger naar het Woord

Wycliffe Nederland is intensief betrokken bij het Bijbelvertaalwerk in Congo. “Jarenlang leek Bijbelvertaalwerk in Congo onmogelijk, vanwege de instabiele veiligheidssituatie, maar desondanks konden we vorig jaar in zes talen Bijbelvertaalwerk starten”, aldus Wycliffe directeur Bram van Grootheest bij de publicatie…

Lees verder

Mest- en Potgrondactie 2016

Gemeenteleden van de Dorpskerk in Hoevelaken gaan op DV zaterdag 5 maart 2016 in Hoevelaken de deuren langs om potgrond en mestkorrels te verkopen. De actie wordt georganiseerd door de zendingscommissie. De helft van de opbrengst van deze actie is…

Lees verder

Niet vergeten: De Informatieavond

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief komen Gerben en Gerda begin december terug naar Nederland. Op 9 december organiseren zij met de thuisfrontcommissie een informatieavond. Niet alleen hun thuisgemeente Hoevelaken is uitgenodigd, maar iedereen die interesse heeft in het werk…

Lees verder
Back To Top