Skip to content

Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers is een vereniging en heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De missie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Voor meer informatie, zie www.wycliffe.nl

SIL

De meeste mensen die uitgezonden worden door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, worden gedetacheerd bij SIL, een internationale organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen over de hele wereld. De kernactiviteiten van SIL zijn Bijbelvertaling, alfabetisering, onderwijs, ontwikkeling en taalkundig onderzoek.

Voor mee informatie, zie www.sil.org

Back To Top