Ga naar hoofdinhoud

Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers is een vereniging en heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De missie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Voor meer informatie, zie www.wycliffe.nl

GZB

De GZB is ook betrokken bij de uitzending van Gerben en Gerda. De GZB draagt gedeeltelijk bij in de kosten en staat Gerben en Gerda bij met praktische ondersteuning. Voor meer informatie, zie www.gzb.nl

Back To Top