Skip to content

‘Want de Geest spreekt alle talen’

Een terugblik op de informatieavond van 11 oktober 2016.

Op 11 oktober hebben Gerda en Gerben, vlak voordat ze zullen worden uitgezonden, op een informatieavond hun familie, vrienden, gemeenteleden, kortom: ondersteuners, geïnformeerd. De avond werd geopend door ds. P.H. van Trigt. Hij verbond de belofte aan Abram, dat hij nageslacht zou ontvangen (Genesis 12:1-4) met de belofte dat Jezus Christus geestelijk nageslacht zal krijgen (Jesaja 53:11): dit nageslacht zal komen… ook uit Congo, waar Gerda en Gerben voor ingezet zullen worden!

Om zover te komen, is voorbereiding nodig geweest, vooral: taalstudie. Gerda en Gerben blikken daarop terug en kunnen constateren dat hun inspanningen aan de Franse taalschool ‘une très bien progression’ lieten zien! We danken de Heere die hen hierin heeft gezegend. Om de aanwezigen te testen op hun parate kennis werd een Congo-quiz gedaan: we leerden onder andere dat Congo het land is met het minst ontwikkelde wegennet.

Na de pauze – waarin noten van De Olienoot en zelfgemaakte kaarten werden verkocht – schetst de voorzitter van de Thuisfrontcommissie de situatie van de uitzending: Gerda en Gerben zullen naar het front gaan, wij als achterban zijn de verbindingslinie, in de metafoor van de geestelijke strijd. Beiden zijn nodig: de zendelingen, én de ‘uitzenders’ die thuisblijven! Er is vóór alle dingen gebed nodig voor onze frontstrijders. Ook vragen Gerda en Gerben om met hen mee te blijven leven. Daarnaast deed de thuisfrontcommissie een beroep op de aanwezigen om het gat in de begroting van 2016 te dichten. De collecte hiervoor bracht ruim 460 euro op.

Want ook Congo moet het weten
dat God niet veranderd is.
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

Vervolgens blikken Gerda en Gerben met ons vooruit naar de uitzending en daarna. De eerste tijd van hun verblijf staat in het teken van oriëntatie, waaronder het leren van Swahili. Verder nieuws volgt, in de nieuwsbrief, op facebook en op hun website! We sluiten de avond af met het zingen van de toepasselijke woorden Samen in de Naam van Jezus…

Thuisfrontcommissie Gerda en Gerben

Back To Top