Skip to content

Verlof, is dat vakantie?

‘Gaan jullie de komende 3 maanden vakantie vieren?’ Mensen stellen deze vraag direct aan ons of je voelt aan hun reacties dat ze dit denken als je vertelt dat je voor 3 maanden met verlof in Nederland bent. Wat is verlof, waarom heb je verlof en wat doe je tijdens zo’n verlof? We lazen voor jullie een artikel dat geschreven is door Kahl Dahlfred die als zendingswerker in Thailand werkt. We hebben het artikel vertaald en hier en daar wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Het originele artikel kun je vinden op zijn website.

Wat is verlof?

We merken dat er buiten zendingskringen toch wel enige verwarring is over de reden waarom zendingswerkers naar huis gaan voor een verlof. Is verlof gewoon een codewoord voor een ‘geldinzamelingsreis’? Of is het puur vakantie? Of is verlof zoiets als een sabbatical? Gaan zendingswerkers naar huis als ze de cultuur in het land waar ze werken beu zijn en gewoon een pauze nodig hebben? Er zit een kern van waarheid in al het bovenstaande. Maar er bestaan ook misverstanden. In dit artikel wil ik graag kijken naar een aantal redenen waarom zendingswerkers op verlof gaan in de hoop om meer begrip te creëren tussen zendingswerkers en hun thuisfront.

Rust en vernieuwing

Het woord ‘verlof’ doet denken aan rust. Tijd nemen om uit te rusten en te herstellen is een belangrijke reden voor verlof. Naast de eerste cultuurschok van een eerste periode in het buitenland, is er een bepaalde mate van cultuurstress die nooit weggaat. Dag in, dag uit leven in een cultuur met andere waarden, overtuigingen en taal dan die van je eigen cultuur kan een bepaalde hoeveelheid van stress geven. Je kunt je nooit volledig identificeren met de mensen om je heen. Je kunt ze nooit helemaal begrijpen en dat geldt ook omgekeerd. In andere landen kan het anders zijn, maar in Thailand is het leven als buitenlander als leven in een viskom. Mensen kijken veel naar je en geven je graag advies over wat je wel en niet moet doen op het gebied van kleding, huishouding en zelfs gezinsplanning. Het kan echt nuttig zijn voor zendingswerkers om af en toe helemaal uit hun gastland weg te gaan. Even naar huis gaan voor een tijdje kan ook helpen om al te positieve ideeën over hoe goed het ‘thuis’ is bij te stellen en kan ook helpen bij het extra waarderen van goede dingen van het gastland.

Onderwijs

Soms is het nuttig voor zendingswerkers om een tijdje naar huis te gaan om verder te studeren of aan bijscholing te doen. Ze kunnen tijd nemen om verdere studie te doen die hun werk ten goede zal komen. Soms kan de rust en stilte tijdens een verlof zorgen voor de juiste sfeer om na te denken over wat ze op het veld zagen en ervaarden. De dagelijkse druk om mensen te dienen in hun normale werk, geeft zendingswerkers vaak geen tijd om bewust na te denken over de dingen die gebeuren.

Familie en vrienden

Een van de moeilijkste aspecten van het zendingswerk is het gescheiden zijn van familie en vrienden. Naast taal- en cultuurverschillen is dit een ander belangrijke factor dat zendingswerk anders maakt dan werk in het thuisland. Ieders familiesituatie is anders, maar voor mensen met kinderen is de afwezigheid van grootouders, ooms en tantes soms lastig. Kinderen groeien heel snel op, dus vier jaar overzee is een lange tijd voor kinderen om grootouders en andere familieleden niet te zien. Op verlof gaan is een mogelijkheid om weer in contact te komen met familieleden op een manier die niet mogelijk is via e-mail of telefoon. Zelfs een skypegesprek blijft ver achter bij het echt elkaar zien. En de mogelijkheid om een goede vriend van ‘toen’ weer te zien, kan bemoedigend zijn, als je lang op een eenzame en geïsoleerde plek hebt gewerkt.

Rapporteren aan de zendende kerken en achterban

Zendingswerkers zijn in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan hun thuisgemeente en aan hen die hen hebben uitgezonden. Het is essentieel om tijd door te brengen met de kerken en de mensen die je ondersteunen en om relaties te vernieuwen. Om effectieve partners te zijn, is wederzijds begrip en vertrouwen nodig. Niet alles wat meegemaakt wordt, kan gecommuniceerd worden in een maandelijkse nieuwsbrief of e-mail update. Soms heb je meer tijd nodig om te weten wat er werkelijk speelt, zowel voor de mensen thuis als voor de zendingswerker.

Naast het vernieuwen van relaties en bezoeken aan kerken is een verlof ook een mogelijkheid om de mensen thuis te bemoedigen met verhalen over Gods daden wereldwijd. Er gaat niets boven dit rechtstreeks te horen van de betrokken persoon. Ook is het goed dat mensen thuis horen over de moeilijkheden en uitdagingen die de zendingwerkers elke dag meemaken, zodat ze gericht voor hen kunnen bidden en hen kunnen ondersteunen.

Financiële ondersteuning

Soms gaan zendingswerkers met verlof, omdat ze meer geld nodig hebben. Soms gaat het economisch slecht en geven mensen minder. Soms overlijden trouwe oudere supporters. Soms stijgen de kosten van het leven van de zendingswerker door een verandering van werk of door dat er een kind geboren wordt. En soms besluiten kerken dat langdurige uitzendingen niet kosteneffectief of strategisch zijn en stoppen ze met de financiering. Om al dit soort redenen, kan het financiele ondersteuningsniveau van een zendingswerker lager worden en moeten ze dit weer op niveau krijgen.

Er is soms het niet zo fraaie beeld dat zendingswerkers alleen maar komen opdagen om in kerken te spreken, omdat ze geld nodig hebben. Hoewel veel zendingswerkers inderdaad geld nodig hebben, is dit wel een erg negatieve manier om de zendingswerkers die naar uw kerk komen, te zien. Mijn eigen perspectief op financien is dat God zal zorgen hoe Hij wil, wanneer Hij wil en wie Hij daarvoor wil gebruiken.  En Hij doet dit vaak op een manier die ik niet verwacht en via mensen waarvan ik het niet verwacht. Hij biedt mogelijkheden om over Zijn werk in de wereld te spreken en mensen uit te dagen om Gods roeping te overwegen. Ik grijp deze kansen aan op basis van de relaties en connecties die ik al heb en waar ik denk dat ik iets kan bijdragen en niet gebaseerd op hoeveel geld ik denk dat een kerk of individu zou kunnen geven. Mijn vrouw en ik gingen naar kerken die echt geinteresseerd leken te zijn in ons werk. Maar er kwam geen financiele steun of partnerschap. Aan de anderen kant zijn er ook enkele kerken en families die ons steunen, ook al kennen we ze niet of nauwelijks. Dus ja, zendelingen gaan vaak naar huis omdat ze geld nodig hebben. Maar met het goede perspectief op het Koninkrijk en een vertrouwen dat God zal voorzien, kunnen zendingswerkers vrij zijn van verkooptactieken die nodig zouden zijn om ondersteuning te krijgen. Het komt erop neer dat ‘het werk van God, dat op Gods wijze wordt gedaan, geen gebrek zal hebben aan Gods voorziening’ (Hudson Taylor).

Samenvatting

Zendingswerkers gaan dus om bovengenoemde redenen met verlof. Afhankelijk van de situatie kan de ene reden meer spelen dan de andere. Het is een tijd van rust en venieuwing van relaties en energie opdoen om terug te gaan naar de soms moeilijke plaatsen van de wereld. Een goed gebruikt verlof is nuttig om de relatie tussen zendingswerkers en hun ondersteunende kerken in stand te houden. En om effectief te kunnen zijn, is een lange termijn betrokkenheid nodig.

Back To Top