Skip to content
Gerda Budding spreekt op de informatieavond in Hoevelaken

Terugblik op de informatieavond

Terug- en vooruitkijken: Gerda en Gerben deden dit op de informatiebijeenkomst in hun kerkelijke gemeente op 9 december. Nu ze een aantal weken ‘thuis’ zijn, is er gelegenheid om hen live te ontmoeten. Wat een bemoediging om te zien dat veel gemeenteleden en andere betrokkenen hiervoor naar Hoevelaken kwamen! Ds. Van Meijeren opende de avond door Johannes 1 vers 2 voor het voetlicht te halen. ‘De eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard’, je mag ook lezen: ‘vertaald’. Dit geeft de essentie weer van Woord voor het hart: God is vanaf het begin in gesprek met ons, in onze taal!

Vervolgens informeerden Gerben en Gerda over Wycliffe en over het Bijbelvertaalwerk anno 2015. Om alle taalgroepen te voorzien van een Bijbel in de taal die hun hart raakt, is nog veel werk te verzetten! Dit is wat Gerda en Gerben motiveert voor hun werk. Ze blikten terug op de leerzame tijd aan het Redcliffe College in Gloucester, en blikten vooruit op hun studie Frans die nu voor hen ligt, en, Deo volente, het werk in Congo. Een aantal prachtige foto’s en stukjes film passeerden de revue en brachten het belang en ook de waarde van het Bijbelvertaalwerk dichtbij. Na een gezellige pauze kwam de tfc aan het woord. Dankbaarheid is er voor de financiële stand van zaken, hoop dat ook het laatste ‘gat’ nog gedicht gaat worden. Want het Woord moet nog vele harten kunnen raken!

Back To Top