Skip to content

Terugblik eerste training

De eerste weken op Redcliffe zijn voorbij gevlogen! Eind juli zijn we begonnen met LACA (Language and Culture Acquisition). De training duurde 6 weken. In korte tijd hebben we veel geleerd over talen en culturen. Tijdens deze training waren er drie hoofdonderwerpen: cultuur, taal en fonetiek.

Allereerst hebben we onze eigen cultuur nader onder de loep genomen. Als je andere culturen wilt bestuderen, is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen culturele referenties. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de verschillende aspecten van culturen zoals individueel/collectief, monochronic/polychronic, logica van het hoofd/logica van het hart en schuld/schaamte.

Daarna zijn we aan de slag gegaan met de vraag: hoe leer je een vreemde taal waarvoor weinig of geen lesmateriaal beschikbaar is? We hebben gekeken naar verschillende methodes en strategieën om dit te kunnen gaan doen in de toekomst. We hebben heel veel nieuwe mogelijkheden aangereikt gekregen om een taal te gaan leren! Dat gaat ons zeker van pas komen, als we straks Frans en Swahili gaan leren. Het geleerde hebben we ook deels in praktijk gebracht in het taalpracticum. Drie weken lang hebben we ons verdiept – met hulp van een ‘native speaker’ – in respectievelijk het Armeens en Tamil. Zonder gebruik van Engels of van geschreven materialen, hebben we toch heel wat woorden en zinnen geleerd. Een mooie ervaring!

In de afgelopen weken hadden we elke dag twee lesuren fonetiek. Voor ons een vrijwel nieuw vak! Misschien ben je in een woordenboek al eens wat fonetische tekens tegengekomen? Tijdens de fonetieklessen hebben we al die tekens leren produceren, herkennen en schrijven. We zijn nu in staat om de klanken van de wereldtalen te kunnen laten horen. Vooral het produceren van de klanken leverde hier en daar wel wat hilariteit op in de klas! Een hele praktische en bruikbare training!

We zijn blij en dankbaar dat we deze training hebben kunnen doen. Een goede basis ter voorbereiding op crosscultureel werk. We hebben fijne en gemotiveerde medestudenten vanuit verschillende landen: Finland, Amerika, Engeland, Oostenrijk, Maleisië en Nederland. Ook de docenten komen uit zeer diverse landen en brachten elk hun unieke ervaringen mee. Nu maken we ons op voor de tweede training: Scripture Engagement.

Back To Top