Skip to content

Taalstudie in Massy

Op zaterdag 2 januari jl. zijn we veilig in Massy aangekomen. Inmiddels hebben we al drie intensieve studieweken achter de rug. In de afgelopen weken hebben we veel geleerd! Veel dingen die weggezakt waren komen langzamerhand weer terug! In de morgenlessen hebben we grammatica. ’s Middags hebben we fonetiek, schrijven, luisteren en spreken. Ook hebben we het vak ‘Bijbels frans’. Daar leren we hoe je in het Frans kunt bidden, wat de namen van de Bijbelboeken zijn, etc. Drie keer per week wordt er een kleine overdenking gehouden met alle studenten, waarbij er wordt gebeden, gelezen, gezongen en een korte meditatie wordt gehouden. Dit wordt verzorgd door studenten Ć©n het gaat uiteraard helemaal in het Frans šŸ™‚

Naast alle lessen en het huiswerk proberen we op veel andere manieren de Franse taal te leren. We doen onze boodschappen hier in de buurt, we hebben inmiddels een bezoek bij de kapper gebracht en we reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Verder zijn we lid van de bibliotheek geworden, zodat we Franse materialen kunnen lenen. Vooral de eenvoudige kinderboeken komen in deze fase van taalstudie goed van pas! We gaan elke zondag naar een Franse kerkdienst en vanaf deze week hebben we per week twee uur ‘conversatie in het Frans’ met een Frans echtpaar, dat hier in de buurt woont. De voertaal op school is uiteraard Frans en ook met de medestudenten worden we geacht zoveel mogelijk Frans te praten! Er is nog veel te leren, maar het begin is er!

Back To Top