Skip to content

Omringd door de achterban

Gisterenavond werd in de thuisgemeente Hoevelaken de eerste informatieavond gehouden over het werk van Gerben en Gerda. Het was een warme ontmoeting met de achterban bestaande uit familie, gemeenteleden, vrienden en andere betrokkenen en belangstellenden. In de verlofperiode zullen Gerben en Gerda nog diverse presentaties geven over hun werk.

Predikant Van Meijeren opende de avond en sprak bemoedigende woorden vanuit het Johannesevangelie; een hart onder de riem namens en vanuit de gemeente. Antje Kievit blikte vanuit Wycliffe terug op de afgelopen periode. Woorden van dankbaarheid, respect en trots klinken nog na.

Natuurlijk kregen Gerben en Gerda zelf ook de gelegenheid iets van hun werk te laten zien. Vol enthousiasme vertelden zij over de impact die het vertaal- en alfabetiseringswerk heeft in een land als Congo. Het leven is er zeker niet eenvoudig voor hen, maar als ze spraken over de relaties die ze hebben met de Congolezen was dat enthousiasme hoorbaar en zichtbaar.

De thuisfrontcommissie blikte ook terug op de reis die ze met Gerben en Gerda hebben afgelegd. We zijn dankbaar voor al het werk wat gedaan is, door Gerben en Gerda in Congo, door Wycliffe en de TFC hier in Nederland en voor de steun die de achterban als geheel voor hen is.

Met Gerben en Gerda kijken we terug op een mooie en drukbezochte avond. Ze waren weer even echt omringd door de achterban.

De TFC

Let op! Bent u of kent u een ondernemer? Wycliffe organiseert met Gerben en Gerda 3 speciale ondernemersavonden. Kijk op de site van Wycliffe voor meer informatie en meld u aan!

Back To Top