Ga naar hoofdinhoud

Gerben is geboren en getogen in Lunteren. Na zijn opleiding elektrotechniek en bedrijfskunde heeft hij ruim 15 jaar gewerkt als software ontwikkelaar. Gerda is geboren in Huizen (Noord Holland) en heeft daarna in verschillende plaatsen gewoond. Na haar opleiding aan de pabo heeft ze bijna 15 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. We zijn in 2003 getrouwd en zijn in Hoevelaken gaan wonen.

Aanloop

Gerda en Gerben BuddingDe belangstelling voor wonen en werken in het buitenland is niet van recente datum. In 1995 is Gerben voor een aantal maanden naar Suriname geweest, in 2001 gevolgd door een verblijf van twee maanden in Uganda. Na dit eerste bezoek aan Uganda volgden er meer en het land en de mensen kregen een warme plaats in ons hart. Eind 2012 zijn we samen naar Uganda geweest en hebben daar tijd met een Ugandese familie doorgebracht. Het was na dit laatste bezoek dat we heel concreet zijn gaan nadenken over de vraag of we ons niet voor langere tijd zouden willen gaan inzetten voor zendings- en ontwikkelingswerk. Maar wat zouden we kunnen gaan doen? Op die vraag kwam in de loop van 2013 een antwoord. Via een advertentie in een nieuwsbrief van een veldwerker werden we op het spoor van Wycliffe gebracht.

Sollicitatie

Na de eerste kennismaking zijn we gestart met het sollicitatie traject. Gaandeweg werd ons meer en meer duidelijk dat er bij Wycliffe grote behoefte is aan mensen met kennis en ervaring op het gebied van IT en onderwijs. Het sollicitatie proces heeft ons erg geholpen om helder te krijgen of hier – bij Wycliffe – een taak voor ons ligt. Het positieve verloop was voor ons een bevestiging op die vraag en in maart 2015 zijn we officieel lid van Wycliffe geworden.

Democratische Republiek Congo

We hebben met Wycliffe gesproken over het land waar we kunnen gaan werken. Er zijn veel mogelijkheden, maar wat is voor ons de juiste plaats? In een proces van praten, denken en bidden is de Democratische Republiek Congo op de radar verschenen. Vanuit de steden Bunia en Isiro werkt Wycliffe met taalgroepen in het noordoosten van dit immens grote land. Wij hopen eind 2016 naar Bunia te vertrekken om daar te gaan wonen en werken.

Voorbereidingen

Om ons op de uitzending naar Congo voor te bereiden, zijn we eind juni 2015 naar Gloucester (Engeland) vertrokken om daar een aantal trainingen te volgen. Na succesvolle afronding hiervan zijn we na een korte tussenstop in Nederland in januari 2016 in Massy (Frankrijk) gestart met een taalstudie Frans. Hier zullen we tot medio augustus 2016 blijven.

Waarom Wycliffe?

We geloven dat de zendingsopdracht anno nu nog steeds actueel is. Veel mensen zijn al bereikt, maar er zijn ook veel mensen die nog nooit Gods Woord hebben gehoord in hun eigen taal. We zijn hierdoor geraakt en willen ons graag beschikbaar stellen om mensen in staat te stellen om Gods Woord te horen in de taal van hun hart en Hem daardoor (beter) te leren kennen!

Meedoen?

Dit werk kunnen en willen we niet alleen doen. We mogen ons samen met u voor dit doel inzetten. Hoe u betrokken kunt raken bij dit werk, leest u hier.

Back To Top