Skip to content

Geloven in Frankrijk

Nu we een tijdje in Frankrijk wonen, krijgen we een klein beetje een beeld van de kerkelijke situatie in Frankrijk. Eigenlijk hadden we ons dit nooit zo gerealiseerd, maar Frankrijk blijkt één van de sterkere geseculariseerde landen in Europa te zijn. En er is een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Even wat gegevens: 64% van de bevolking is katholiek, waarvan zo’n 5% met regelmaat naar de kerk gaat. Ongeveer 10% van de bevolking is moslim en zo’n 2% is protestant. De gemiddelde fransman zal niet gemakkelijk de stap naar een kerk maken, maar ook geen gesprek over geloven aangaan. Religie lijkt in Frankrijk daadwerkelijk uit het publieke domein verdwenen te zijn en dat maakt het voor de kerken buitengewoon lastig daarin in een plaats in te nemen (bron: landenrapportage GZB).

Wij gaan elke zondag naar de Eglise Réformee Evangelique in Massy, 10 minuten lopen vanaf de school, midden in een woonwijk van Massy. Aan de buitenkant ziet het er niet uit als een kerk, het lijkt meer op een bunker naast een flatgebouw. Elke week komen hier ongeveer 30 tot 40 mensen samen voor een kerkdienst. Het is een veelkleurig gezelschap! Meestal leidt dominee Philippe Gidardet de dienst. De dienst bestaat uit veel zingen, lezen uit de Bijbel, bidden, inzamelen van giften en de preek. Voor ons soms nog wel hier en daar wat lastig te volgen, maar toch is het bijzonder om, in deze grote stad, als christenen samen te komen rond Gods Woord!

Wil je meer lezen?

landenrapportage Frankrijk GZB

Eglise Réformee Evangelique in Massy

Back To Top