Skip to content
Samsonite koffer

Afscheid

De laatste maand voor ons vertrek naar Engeland is aangebroken. Het thema voor de komende weken is afscheid nemen. Dat doen we met gemengde gevoelens. We zien er naar uit om na een lange aanloop te starten met de voorbereidingen voor onze uitzending. Maar we realiseren ons ook dat we veel gaan loslaten.

Dat ging in de afgelopen periode al in kleine stapjes, maar nu worden de passen wat groter. Taken zijn overgedragen en we stoppen per 1 juli a.s. met ons betaalde werk. Dat voelt best vreemd. Ons huis staat sinds twee weken in de verkoop. We beginnen zachtjes aan te wennen aan het idee dat we hier nog maar kort wonen.

Door het afscheid nemen, beseffen we hoezeer we met mensen verbonden zijn: familie, vrienden, buren, gemeenteleden, collega’s, klassen. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om contact te houden, maar het zal toch anders zijn dan persoonlijk contact. We gaan de komende periode ervaren hoe dit zal zijn!

Voor veel van jullie breekt binnenkort de zomervakantie aan. Voor wie dat geldt: een hele fijne vakantie toegewenst!

Back To Top