Skip to content
Een 'ebola team' van Artsen Zonder Grenzen aan het werk in North Kivu. CREDIT: Sylvie Michaud/MSF

Het belang van lokale talen – en niet alleen voor bijbelvertaalwerk!

Een collega stuurde een artikel door over het belang van lokale talen voor gezondheidszorg en ontwikkelingswerk. Erg actueel nu, met het oog op Ebola. In deze blog een kort verslag van dit artikel.

De schrijfster van het artikel neemt ons mee terug naar augustus 2014. In West-Afrika vond toen een ernstige ebola-uitbraak plaats. De ziekte verspreidde zich razendsnel en er vielen 11.000 doden.

Tijdens de uitbraak publiceerden UNICEF en Catholic Relief Services schokkende onderzoekresultaten: ondanks uitgebreide voorlichtingscampagnes in Sierra Leone, een van de zwaarst getroffen landen, dachten nog steeds 30% van de ondervraagden dat ebola verspreid wordt door muggen. Verder dacht 30% dat het een ziekte is die zich via de lucht verspreid en 40% van de ondervraagden dachten dat warme zoutbaden een effectief middel waren tegen ebola.

In de zwaarst getroffen landen Guinea, Liberia en Sierra Leone, vond de voorlichting plaats in de nationale talen Frans en Engels, maar veel inwoners zijn deze talen niet machtig. In deze landen worden meer dan 90 verschillende lokale talen gesproken. Hierdoor bleven grote delen van de bevolking in onwetendheid over wat ebola is en hoe het te voorkomen is, met alle gevolgen van dien.

Vier jaar later zijn er opnieuw twee Ebola uitbraken, nu in DR Congo. In dit land worden meer dan 200 lokale talen gesproken. De laatste uitbraak speelt zich af rond de stad Beni, waar naast de regionale taal Swahili ook de lokale talen Nande en Mbuba gesproken worden.

Er zijn gelukkig organisatie die de lessen uit het verleden serieus nemen. De schrijfster noemt met name het Rode Kruis en de WHO die nu nauw samenwerken met lokale gezondheidsorganisaties om er zeker van te zijn dat de bevolking op tijd begrijpelijke en juiste informatie krijgt in een taal die ze werkelijk begrijpen.

Daarom: lokale talen zijn belangrijk – en niet alleen voor bijbelvertaalwerk!

Het hele artikel (geschreven door Aimee Ansari) is te lezen op:

http://www.irinnews.org/opinion/2018/08/15/opinion-ebola-responders-language-epidemic-congo-africa

Foto: Sylvie Michaud/MSF

Back To Top